Planner/ Ondersteuner (op ZZP-basis)

Planner/ Ondersteuner (op ZZP-basis) gezocht! Stichting Magnoliahuis is een Jeugd-GGZ organisatie (opgericht in 2014) in Rotterdam met drie teams: een team voor Passend Onderwijs, een sGGZ behandelteam en een team voor thuiszitters (Arden). Bij Stichting Magnoliahuis nemen we jaarlijks ongeveer 500 intelligentie-onderzoeken af. Een groot deel van deze intelligentie-onderzoeken doen...

Diagnostisch Onderzoeker IQ-testen (op ZZP-basis)

Diagnostisch Onderzoeker IQ-testen (op ZZP-basis) gezocht! Stichting Magnoliahuis is een Jeugd-GGZ organisatie (opgericht in 2014) in Rotterdam met drie teams: een team voor Passend Onderwijs, een sGGZ behandelteam en een team voor thuiszitters (Arden). Bij Stichting Magnoliahuis nemen we jaarlijks ongeveer 500 intelligentie-onderzoeken af. Een groot deel van deze intelligentie-onderzoeken...

Nieuwsbrief #16 – april 2022

Dyslexie: screening, diagnostisch onderzoek en behandeling Wanneer er bij uw kind een vermoeden van dyslexie bestaat, dan kunt u bij Magnoliahuis terecht voor onderzoek en het verkrijgen van een dyslexieverklaring. Magnoliahuis heeft in haar team Passend Onderwijs twee dyslexie-experts die zorg op maat kunnen bieden. Dat zijn een Registerpsycholoog NIP/Schoolpsycholoog...

Nieuwsbrief #15 – november 2021

Magnolia Jeugd-GGZ groeit! Ons team Magnolia jGGZ breidt uit met maar liefst drie experts: een Verpleegkundige Specialist GGZ met veel ervaring op het gebied van diagnostisch onderzoek en behandeling van ADHD, een kinderfysiotherapeut/Sherborne-specialist die gespecialiseerd is in SI (Sensorische Integratie) en binnenkort verwelkomen we een EMDR-therapeut. Met deze kanjers aan...

Nieuwsbrief #14 – september 2021

Magnoliahuis na de zomer Zorgleerling in Beeld: in opdracht van Koers VO neemt Stichting Magnoliahuis jaarlijks ongeveer 500 intelligentietesten af bij basisschoolleerlingen in de regio Rotterdam. Hiervoor maken we gebruik van verschillende soorten testen, te weten de Adit, de SON-R en de WISC-V. Met de afname van deze intelligentietesten bieden...

Nieuwsbrief #13 – juli 2021

Arden: Leer-Werkplek voor thuiszitters Arden is het nieuwe initiatief van stichting Magnoliahuis. Het is een unieke, laagdrempelige en zeer kleinschalige Leer-Werkplek voor jongeren van 12-23 jaar met introvert gedrag, internaliserende problematiek, vermijdingsdrang, stress- en angstgerelateerde klachten, depressieve neigingen, prikkelgevoeligheid, (een vermoeden van) autisme en een normale tot bovengemiddelde intelligentie (of hoogbegaafdheid)....

Nieuwsbrief #12 – juni 2021

Beste lezers, Afgelopen tijd hebben jullie weinig Nieuwsbrieven ontvangen van Magnoliahuis, we hebben echter niet stil gezeten, verre van dat. Graag praten we jullie even bij! Magnolia Jeugd-GGZ Vanaf half juni 2021 starten we met een nieuwe afdeling: Magnolia Jeugd-GGZ. Wij bieden (gezins)behandeling en diagnostisch onderzoek. Hiervoor hebben we een...

Team ZiB en IQ testen

Bij het team dat ZiB en de IQ testen uitvoert werken voornamelijk orthopedagogen, psychologen en psychologisch medewerkers, front-office medewerkers en planners. In het team hebben de meeste collega’s jarenlange ervaring op het gebied van diagnostisch onderzoek en het werken met kinderen en jongeren. Alle resultaten van de intelligentie-testen worden door...