Oprichter en directeur

Veel mensen maken zich zorgen om hun kind en zoeken hierin naar antwoorden en richtlijnen.
Logisch! Het is één van de moeilijkste taken ter de wereld om je kind(eren) op te voeden.
Toch is dit een van de weinige zaken waar je geen vergunning voor hoeft aan te vragen of een opleiding hoeft te volgen…
Als je vragen of twijfels hebt over je kind, waar kun je dan terecht?

Afgelopen 20 jaar is Sharida Noormohamed werkzaam geweest in onderwijs, welzijn en GGZ (geestelijke gezondheidszorg).
Met thema’s zoals sociale vaardigheden, pesten, opvoeden in twee culturen, zelfmoordpreventie, maatjesprojecten, verslaving, angst en depressie.

De hulpverlening is een wirwar geworden van regels, instanties en je ziet soms door de bomen het bos niet meer.
Als ouder weet je niet altijd even goed waar je terecht kan of wie je kunt vertrouwen.
Daarnaast zijn er wachtlijsten ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van diagnostisch onderzoek.
“Ik woon al 25 jaar in Rotterdam en ik zie de situatie nog niet echt verbeteren! Dit heeft mij geïnspireerd om Magnoliahuis op te richten.”

Op het moment dat zich problemen voordoen, is het altijd goed om eerst in gesprek te gaan met iemand die je vertrouwt. Daardoor kun je bespreken wat je als ouder wellicht al heel goed doet en wat je eventueel zou kunnen verbeteren.
Als het nodig is, kun je laten onderzoeken wat er aan de hand is met je kind.
Bij vragen of vermoedens van dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, autisme en voor intelligentie-onderzoeken, kun je bij Magnoliahuis terecht.
Als wij je niet zelf kunnen helpen, fungeren we graag als wegwijzer om ouders naar de juiste instantie te begeleiden.