Nieuwsbrief #15 – november 2021

Magnolia Jeugd-GGZ groeit!

Ons team Magnolia jGGZ breidt uit met maar liefst drie experts: een Verpleegkundige Specialist GGZ met veel ervaring op het gebied van diagnostisch onderzoek en behandeling van ADHD, een kinderfysiotherapeut/Sherborne-specialist die gespecialiseerd is in SI (Sensorische Integratie) en binnenkort verwelkomen we een EMDR-therapeut.

Met deze kanjers aan boord kunnen we een nog breder pakket aan zorg aanbieden, naast de expertise van de intaker/Gezinscoördinator, de Systeemtherapeut, de orthopedagoog/ hechtingsspecialist Sherborne Samenspel en de Psychomotore Kindertherapeut.

Meer informatie over ons aanbod: Jeugd-GGZ – Magnoliahuis.nl

jeugd ggz

Initiatief voor Thuiszitters

Bij Arden hebben we een aanvraag ontvangen voor Ambulante Begeleiding. Vandaar dat we ons aanbod hebben uitgebreid. Wel is de Ambulante Begeleiding die wij gaan bieden school-gerelateerd; te denken valt aan motivatieproblemen, het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht, leren sociale contacten aan te gaan en te onderhouden.

Voor ouders bieden we in deze setting Opvoedondersteuning (ook op PGB-basis). Dit zullen we alleen bieden als het gekoppeld is aan de begeleiding van een jongere die binnen de doelgroep van Arden valt.

Meer informatie: Arden – Magnoliahuis.nl

Toekomstmuziek

Achter de schermen is het team van Magnoliahuis een aantal verkenningen gestart op toekomstige werkgebieden, zoals faalangst, hoogbegaafdheid en complexe echtscheidingen. Daarnaast zijn we door een aantal externe organisaties benaderd voor samenwerking op het gebied van specialistische GGZ. Uiteraard gaan we in gesprek en wij informeren jullie in het nieuwe jaar -middels onze Magnoliahuis Nieuwsbrief- over de vorderingen.

Dan rest ons niets anders dan jullie allemaal een gezond en veilig uiteinde van 2021 te wensen! En graag tot volgend jaar!

toekomst