Nieuwsbrief #17 – september 2022

Teams Magnoliahuis op de website

Na een hete zomer staan Magnoliahuis en al haar bevlogen medewerkers voor komend schooljaar weer voor u klaar! Op onze vernieuwde website stellen onze drie teams zich graag aan u voor:

1. Het specialistische behandelteam Magnolia jeugd-GGZ: Team Jeugd-GGZ – Magnoliahuis.nl

2. Het team van Arden, het thuiszitters-initiatief voor jongeren van 12-23 jaar: Team Arden – Magnoliahuis.nl

3. Het team Passend Onderwijs dat de IQ-testen en dyslexie-onderzoeken uitvoert: Team ZiB en IQ testen – Magnoliahuis.nl

Magnolia

Club voor hoogbegaafde kinderen

Een leuk nieuwtje: in 2023 start Magnoliahuis met een spelletjesclub voor hoogbegaafde kinderen in de leeftjdscategorie van 3-12 jaar! Elke 3e woensdagmiddag van de maand van 15.00-16.30 uur zullen na schooltijd verrijkende activiteiten worden georganiseerd. Heeft u vragen of interesse? Laat het ons weten via info@magnoliahuis.nl.

Club voor hoogbegaafde kinderen

Magnolia Jeugd-GGZ

Vanaf half juni 2021 biedt Magnoliahuis gezinsbehandeling en diagnostisch onderzoek. Hiervoor hebben we een team gereed staan met een verpleegkundig specialist (Regiebehandelaar), een systeemtherapeut, een orthopedagoog/hechtingsspecialist Sherborne Samenspel en een psychomotore kindertherapeut.

We richten ons op de leeftijdscategorie 0-23 jaar en ouders. Onze pijlers zijn:

1.    Werken zonder wachtlijst

2.    Hoog opgeleide hulpverleners met ruime werkervaring

3.    Aanbod op maat (verbale & non-verbale werkvormen)

4.    Warme, persoonlijke benadering

5.    Hoge borging van privacy

In ons aanbod is het mogelijk om verschillende therapievormen te combineren tot een uniek en effectief aanbod op maat. Doordat we klein zijn, hebben we de speelruimte om ‘out of the box’ te denken en creatief in te spelen op de hulpvraag.

Wij bieden (gezins)behandeling op het gebied van:

•    Opvoedvragen

•    Gedragsproblemen

•    Emotionele buien

•    Angst, stress en stemmingsklachten

•    Traumatische gebeurtenissen, verlies en rouw bij kind

•    Traumatische gebeurtenissen, verlies en rouw bij ouders: miskraam, stressvolle of pijnlijke bevalling

•    Hechtingsproblematiek of –uitdaging (bijv. adoptie/pleegzorg)

•    Verstoorde gezinsdynamiek

•    Gebrek aan zelfvertrouwen/faalangst

•    Hooggevoeligheid

Wij werken vanuit Magnoliahuis op factuurbasis. Dit betekent dat wij in principe onafhankelijk zijn van zorgverzekeraars en gemeenten. Bij ons zijn ouders de opdrachtgever en bekostigen de hulp zelf.

Meer informatie: Jeugd-GGZ – Magnoliahuis.nl