Team Arden

Bij Arden werken bevoegde professionals met minimaal 5 jaar ervaring in zorg of onderwijs.

De dagelijkse leiding is in handen van de Manager Zorg; deze draagt zorg voor de intake, het opstellen en evalueren van het Plan voor de Toekomst en contacten met (pleeg)ouders/verzorgers.

De Gedragswetenschapper (psycholoog of orthopedagoog) en draagt zorg voor de diagnostisch onderzoeken en psycho-educatie.

De Persoonlijk Begeleiders staan dagelijks op de groep en zijn nauw betrokken bij de persoonlijke doelen en de ontwikkeling van de jongeren.

Van alle medewerkers hebben wij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).