Team Arden

Bij Arden werken bevoegde professionals met minimaal 5 jaar ervaring in zorg of onderwijs.

De dagelijkse leiding is in handen van de Manager Zorg; deze draagt zorg voor de intake, het opstellen en evalueren van het Plan voor de Toekomst en contacten met (pleeg)ouders/verzorgers.

De Gedragswetenschapper (psycholoog of orthopedagoog) en draagt zorg voor de diagnostisch onderzoeken en psycho-educatie.

De Persoonlijk Begeleiders staan dagelijks op de groep en zijn nauw betrokken bij de persoonlijke doelen en de ontwikkeling van de jongeren.

Van alle medewerkers hebben wij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Annemieke Spreij

Annemieke Spreij
Manager Zorg

Relevante opleidingen
Oefentherapie Cesar en Master SEN autismespecialist

Registraties en beroepsverenigingen
SKJ 100016315

Expertise
Autisme, motoriek, prikkelverwerking, dyspraxie en primaire reflexen.

Affiniteit met leeftijd/ doelgroep/ problematiek
Bij kinderen met autisme ligt mijn hart. Mijn grootste expertise is voor kinderen t/m 12. Al is leeftijd mijn inziens een relatief getal.

Leuk om te weten over mij
Dat ik ontzettend veel houd van het strand. Als ik niet aan het werk ben, dan ben ik daar het meeste te vinden.

Dick Ufkes

Dick Ufkes
Gedragswetenschapper

Relevante opleidingen
Ontwikkelingspsychologie Rijksuniversiteit Groningen

Registraties en beroepsverenigingen
NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
SKJ 130000414

Expertise
Kinderen, jeugd, jeugdzorg, onderwijs

Affiniteit met leeftijd/ doelgroep/ problematiek
Vanuit het onderwijs zie ik dat er voor sommige kinderen, met veel potentie, toch geen plaats is. Laten we deze kinderen een plaats bieden.

Leuk om te weten over mij
Mijn drie kinderen hebben alle drie een sociale opleiding gedaan. Ook met de motivatie om kinderen iets te bieden.

Katinka Loeve

Katinka Loeve
Ambulant begeleider, Persoonlijk begeleider

Relevante opleidingen
HBO- Sociaal Pegagogische Hulpverlening 

Registraties en beroepsverenigingen
SKJ 140009441

Expertise
Autisme
Teken je Gesprek
Individuele trainingen 
Mindset

Affiniteit met leeftijd/ doelgroep/ problematiek
Jeugd van 6-18 jaar
Internaliserend en externaliserende problematiek
Faalangst en storende gedachten

Leuk om te weten over mij
Mijn hobby’s zijn, dansen, yoga, koken en uit eten, uitstapjes maken, wandelen, psychologie, nieuwe dingen leren en proberen.

Peggy Loeve

Peggy Loeve
Persoonlijk begeleider

Relevante opleidingen
Sociaal Pedagogische Hulpverlener

Registraties en beroepsverenigingen
SKJ 140009190

Expertise
Ik heb ervaring in het werken met jongeren met ASS. Daarnaast ben ik ook ervaringsdeskundige op dit gebied.
Op het gebied van onderwijs heb ik ervaring in het begeleiden van jongeren met diverse problematiek en bepaald gedrag in de schoolse setting. Ik richt me op het aanleren van studievaardigheden.

Affiniteit met leeftijd/ doelgroep/ problematiek
Jongeren die vastlopen in het dagelijks leven en ondersteuning nodig hebben help ik graag. Ik vind dat zij het recht hebben om hun plek in de maatschappij te vinden en hier help ik graag bij.

Leuk om te weten over mij
Ik heb eens in mijn omgeving rond gevraagd wat nu een leuk weetje is: de reactie was dat ik lekkere spareribs maak.

Nadine de Groot

Nadine de Groot 
Persoonlijk Begeleider 

Relevante opleidingen
Pedagogische Wetenschappen (Erasmus Universiteit)

Expertise
In mijn studie leer ik veel over de relatie tussen ouders/ opvoeders en hun kinderen. Ik heb ervaring in het werken met kinderen van de basisschoolleeftijd, die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Daarnaast ben ik studiecoach geweest om leerlingen te begeleiden in mentale- of studiegerelateerde onderwerpen op de middelbare school.  

Affiniteit met leeftijd/ doelgroep/ problematiek
Ik help graag jongeren die worstelen met zichzelf en/of met hun omgeving. Ik geloof dat er voor ieder kind een mooie passie of een mooi (levens)doel te vinden is, waarmee dat kind vanuit intrinsieke motivatie, zichzelf verder kan ontwikkelen. 

Leuk om te weten over mij
Fotograferen, dansen en chinees kickboksen zijn mijn hobby’s. Verder focus ik op een zo gezond mogelijk leven, zowel fysiek als mentaal.

Anchena

Anchena Badal
Persoonlijk Begeleider 

Relevante opleidingen
BSc Pedagogische Wetenschappen
MSc Orthopedagoog

Registraties en beroepsverenigingen
SKJ-registratie 120015365

Expertise
Cognitieve therapie, Motiverende Gespreksvoering en coaching.

Affiniteit met leeftijd/ doelgroep/ problematiek
Kinderen, adolescenten en jongvolwassenen tussen de 10 en 23 jaar.
Ik werk veel aan zelfvertrouwen, het zelfbeeld, opkomen voor jezelf en creëren van een positieve mentaliteit.

Leuk om te weten over mij
Ik probeer zoveel mogelijk spellen en andere activiteiten te gebruiken in de behandeling om deze leuker te maken en de drempel te verlagen.

Monique

Monique van Dam-van der Lugt
Persoonlijk Begeleider 

Relevante opleidingen
Z-verpleegkundige
HBO SPH

Registraties en beroepsverenigingen
SKJ registratie met nummer: 110001974

Expertise
LVB
(kinder) Psychiatrie
Jeugdhulpverlening
Systemisch werken (MDFT)

Affiniteit met leeftijd/ doelgroep/ problematiek
Mensen met een licht verstandelijke beperking en autisme.
Ik werk graag met jongeren in de leeftijd van 1 t/m 18 jaar of met gezinnen waarbij de hulpvraag op de jongeren gericht is; hierbij werk ik systemisch.

Leuk om te weten over mij
Na 38 jaar voor verschillende organisaties te hebben gewerkt. Ben ik in september 2022 helemaal voor mezelf begonnen als ZZP-er. Ik ben naast persoonlijk begeleidster ook holistische massagetherapeut. In combinatie van stemwerk en yogatherapie geef ik massages afgestemd wat iemand op dat moment nodig heeft.