Nieuwsbrief #14 – september 2021

Magnoliahuis na de zomer

Zorgleerling in Beeld: in opdracht van Koers VO neemt Stichting Magnoliahuis jaarlijks ongeveer 500 intelligentietesten af bij basisschoolleerlingen in de regio Rotterdam. Hiervoor maken we gebruik van verschillende soorten testen, te weten de Adit, de SON-R en de WISC-V. Met de afname van deze intelligentietesten bieden we scholen een extra meetmoment voor de Cito. Dit jaar nemen we afscheid van de NIO!

Verder zijn we een pilot gestart hoe we de procedure die jaarlijks van september tot december loopt (en waarin we meerdere keren om schriftelijke toestemming van de ouders vragen) verder kunnen digitaliseren en hiermee minder arbeidsintensief kunnen maken. Het betreft het deel van het traject i.v.m. het delen van het onderzoeksresultaat met de ouders. De ouders kunnen hierna (digitaal) kiezen of zij toestemming geven om dit resultaat te delen met school.

Magnoliahuis maakt dit jaar een vliegende start met drie nieuwe collega’s: een nieuwe coördinator, een nieuwe onderzoeker en een nieuwe planner. De teamspirit is bruisend en positief en we hebben er enorm veel zin in om weer aan de slag te gaan!

Hilde NIO

Leer-Werkplek voor thuiszitters

Arden is het nieuwe initiatief van Stichting Magnoliahuis. Het is een unieke, laagdrempelige en zeer kleinschalige Leer-Werkplek voor jongeren van 12-23 jaar met introvert gedrag, internaliserende problematiek, vermijdingsdrang, stress- en angst gerelateerde klachten, depressieve neigingen, prikkelgevoeligheid, (een vermoeden van) autisme en een normale tot bovengemiddelde intelligentie (of hoogbegaafdheid).

We zijn geen school, maar een Education Station!

Bij Arden bieden we deze jongeren op onze locatie in het centrum van Rotterdam (nabij Oostplein) weer perspectief op een toekomst! Dit gaat in hun eigen tempo met als doel doorstroom richting een (vervolg)opleiding of richting werk. Indien nodig starten we met een individueel, ambulant traject om een vertrouwensrelatie op te bouwen in de thuisomgeving met als doel de brug te slaan naar de locatie. Op de Leer-Werkplek hebben we ruimte voor maximaal 6 jongeren; hierbij zijn twee (HBO-opgeleide SKJ geregistreerde) Persoonlijk Begeleiders aanwezig. Verder hebben de Manager Zorg (autisme-expert) en de Gedragswetenschaper (psycholoog) de dagelijkse leiding in handen.

Meer informatie: Arden – Magnoliahuis.nl

Magnolia Jeugd-GGZ

Vanaf half juni 2021 bieden wij (gezins)behandeling en diagnostisch onderzoek. Hiervoor hebben we een team gereed staan met Verpleegkundige Specialist (Regiebehandelaar), een systeemtherapeut, een orthopedagoog/hechtingsspecialist Sherborne Samenspel en een Psychomotore Kindertherapeut.

We richten ons op de leeftijdscategorie van 0-23 jaar en ouders. Onze pijlers zijn:

 1. Werken zonder wachtlijst
 2. Hoog opgeleide hulpverleners met ruime werkervaring
 3. Aanbod op maat (verbale & non-verbale werkvormen)
 4. Warme, persoonlijke benadering
 5. Hoge borging van privacy

In ons aanbod is het mogelijk om verschillende therapievormen te combineren tot een uniek en effectief aanbod op maat. Doordat we klein zijn, hebben we de speelruimte om ‘out of the box’ te denken en creatief in te spelen op de hulpvraag.

Wij bieden (gezins)behandeling op het gebied van:

 • Opvoedvragen
 • Gedragsproblemen
 • Emotionele buien
 • Angst, stress en stemmingsklachten
 • Traumatische gebeurtenissen, verlies en rouw bij kind
 • Traumatische gebeurtenissen, verlies en rouw bij ouders: miskraam, stressvolle of pijnlijke bevalling
 • Hechtingsproblematiek of –uitdaging (bijv. adoptie/pleegzorg)
 • Verstoorde gezinsdynamiek
 • Gebrek aan zelfvertrouwen/faalangst
 • Hooggevoeligheid

Wij werken vanuit Magnoliahuis op factuurbasis. Dit betekent dat wij in principe onafhankelijk zijn van zorgverzekeraars en gemeenten. Bij ons zijn ouders de opdrachtgever en bekostigen de hulp zelf.

Meer informatie: Jeugd-GGZ – Magnoliahuis.nl

Magnolia