non scholae sed vitae discimus

niet voor de school, maar voor het leven leren wij

Arden is een oud Engels woord en betekent gepassioneerd.
Bij Arden zijn de passies en dromen van de jongere zelf het uitgangspunt om aan een mooi en betekenisvol leven te werken. Zingeving en motivatie zijn hierin sleutelwoorden!

Arden is een unieke, laagdrempelige en zeer kleinschalige Leer-Werkplek voor jongeren van 12-23 jaar met introvert gedrag, internaliserende problematiek, vermijdingsdrang, stress- en angstgerelateerde klachten, depressieve neigingen, prikkelgevoeligheid, (een vermoeden van) autisme en een normale tot bovengemiddelde intelligentie (hoogbegaafdheid).

Een veilige thuishaven om bij te komen, studie- en werkritme te hervinden, kennis en kunde te verwerven om zo een nieuwe toekomst te bouwen. Bij Arden bieden we jongeren perspectief op een opleiding in hun eigen tempo met als doel doorstroom richting een (vervolg)opleiding of richting werk. Indien nodig starten we met een individueel, ambulant traject om een vertrouwensrelatie op te bouwen in de thuisomgeving met als doel de brug te slaan naar de locatie.

Onze jongeren mogen zijn wie zij zijn. Wij geloven in hun talenten, hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Ontwikkeling, persoonlijke groei en het oefenen van (beroeps)vaardigheden gaan samen met het verwerven van (theoretische) kennis. De vertrouwde omgeving van Arden maakt dat er plaats is voor het maken van fouten, groeipijnen en zelfreflectie. Dit is zelfs nodig om te kunnen groeien en om je te ontwikkelen. Onvoorwaardelijke steun, doorzettingsvermogen en op de jongere afgestemde didactiek en begeleiding vanuit zorg zullen blijvend worden geboden. Want voor Arden telt iedere jongere mee, is iedere jongere uniek en zijn het de verschillen die ons maken tot wie we zijn.

Arden is een plek waar jongeren:

 • in een veilige omgeving passende ondersteuning en goed onderwijs in de vorm van maatwerk aangeboden krijgen
 • hun talenten zo veel mogelijk ontwikkelen
 • worden ondersteund om op te groeien tot volwassenen die de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen en voor een plaats in de maatschappij
 • verantwoordelijkheid leren te nemen voor hun eigen leerproces
 • een open houding t.o.v. andere culturen en denkwerelden ontwikkelen

Professionals

Bij Arden werken bevoegde professionals met minimaal 5 jaar ervaring in zorg of onderwijs. De dagelijkse leiding is in handen van de zorgmanager; deze draagt zorg voor de intake, het opstellen en evalueren van het Plan voor de Toekomst en contacten met (pleeg)ouders/verzorgers. De Gedragswetenschapper (psycholoog of orthopedagoog) en draagt zorg voor de diagnostisch onderzoeken en psycho-educatie. De persoonlijk begeleiders staan dagelijks op de groep en zijn nauw betrokken bij de persoonlijke doelen en de ontwikkeling van de jongeren.

De veilige Leer-Werkplek is zo ingericht dat de jongere niet wordt overladen met prikkels. Een kleine groep, een rustige locatie en vaste structuur zijn de eerste belangrijke voorwaarden voor hen om goed te kunnen functioneren. Daarnaast is er aandacht voor individuele behoeften van de jongere.

Arden biedt:

 • ‘Alleen-momenten’ en een eigen werkplek
 • Duidelijke regels en afspraken m.b.t. de omgang en het gedrag op Arden
 • Een klein en overzichtelijk team met vertrouwde zorgverleners
 • Een rustige en overzichtelijke groep
 • Duidelijk begrensde opdrachten
 • Speciaal overzichtelijk en gestructureerd leermateriaal zonder verwarrende ballast
 • Gebruik van stappenplannen, strategiekaarten en mindmaps
 • Gebruik van de computer of laptop
 • Gebruik van visuele hulpmiddelen (dagplanning, pictogrammen, weekschema’s)

Opstart- en verkenningsperiode

In de Opstartperiode (van 6 weken) stellen we een Zorgplan op waarin doelen staan voor de gewenning en de basisveiligheid.

In de Verkenningsperiode (van 3 maanden) krijgt elke jongere een eigen persoonlijk plek, die naar eigen inzicht ingericht mag worden. In deze periode wordt er samen bekeken welke delen van het dagprogramma aansluiten op de persoonlijke wensen en behoeften. Het streven is dat de jongere zich in de loop van de tijd aansluit bij het dagprogramma.

Elke jongere krijgt een Persoonlijk Begeleider: iemand die de jongere de weg wijst en helpt om te wennen op de nieuwe plek.

Plan voor de Toekomst

In of na deze Verkenningsperiode van 3 maanden wordt er een Plan voor de Toekomst opgesteld in goed overleg met de jongere zelf, de (pleeg)ouders/verzorgers en de (persoonlijk) begeleiders. De leerdoelen en de aanpak voor zowel de korte als de lange termijn worden in dit plan geformuleerd.