IQ testen en Second opinion

Magnoliahuis heeft zich gespecialiseerd in intelligentie-onderzoek en diagnostisch onderzoek bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.

Ons aanbod voor kinderen, jongeren en licht verstandelijk beperkten:

  • intelligentie-onderzoek
  • second opinion op het gebied van IQ testen
  • alternatief voor CITO toetsen
  • cultuur sensitieve testen (niet-talige testen) voor nieuwe Nederlanders

Als je je zorgen maakt om een kind en je weet niet precies wat er aan de hand is, kan je diagnostisch onderzoek laten doen. Een kind dat niet mee kan komen in de klas, wordt onzeker. Hierdoor kan het kind nog meer aan zichzelf gaan twijfelen en steeds meer fouten maken. Dit kan te maken hebben met onzekerheid en faalangst, maar andere oorzaken kunnen zijn dyslexie, dyscalculie of een concentratiestoornis.

Soms wordt een kind snel afgeleid en weten we niet of dit door omgevingsfactoren komt, of doordat een kind zelf niet goed in staat is om zich te concentreren. Natuurlijk is het vaak een combinatie van meerdere factoren. Er wordt al snel geroepen dat een kind ADHD heeft, maar of dat werkelijk zo is, weten we pas na diagnostisch onderzoek. Er kan ook veel in de omgeving van een kind of jongere aan de hand zijn, waardoor een kind bepaald gedrag gaat vertonen. Voordat er conclusies getrokken worden, is het goed om een kind individueel te laten testen.