Werkwijze en tarieven

Bij Magnoliahuis starten we altijd met een telefonische  kennismaking. Op basis hiervan kunnen we een eerste inschatting maken of we u van dienst kunnen zijn.
Mocht dat zo zijn, dan plannen we een intake in, zodat we goed kunnen afstemmen wat de hulpvraag is. De intake kan bestaan uit meerdere gesprekken. We streven ernaar dat u uw verhaal maar een keer hoeft te vertellen en zorgen voor zo min mogelijk wisselingen in de behandelende hulpverleners en contactpersonen.

Facturatie:

Magnoliahuis werkt op factuurbasis. Voordat we voor u aan de slag gaan ontvangt u een offerte, zodat u de kosten kunt overzien. Pas als een opdrachtbevestiging is ondertekend (door beide ouders) gaan we van start.

Na de intake ontvangt u een factuur die direct afgerekend dient te worden. Het is mogelijk dat er diagnostisch onderzoek nodig is. Dit onderzoek kan bestaan uit meerdere afspraken. Bij onderzoek dient het gehele bedrag vooraf te worden voldaan. Na de onderzoeken is het mogelijk dat er een behandeling aangeboden wordt. U ontvangt hiervoor een kosten-overzicht. Mocht u gebruik willen maken van het behandeltraject, dan ontvangt u maandelijks een factuur voor de geleverde zorg.

Alle afspraken en consulten beslaan 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten voor verslaglegging en administratie.