Werkwijze en tarieven

Bij Magnoliahuis starten we altijd met een Aanmeldformulier. Deze kunt u downloaden of invullen via onze website.
Op basis hiervan kunnen we een eerste inschatting maken of we u van dienst kunnen zijn.

IQ testen en Second opinion

Voor een IQ test nemen we telefonisch contact met u op om de vraag te verduidelijken. Er wordt een voorstel gedaan voor een gepaste IQ test met prijsopgaaf. Indien u akkoord bent, wordt er een datum en locatie voor het intelligentie-onderzoek met u afgesproken. Binnen twee weken na het onderzoek ontvangt u de rapportage.

Arden

Bij Arden werken we op basis van PGB (Persoons Gebonden Budget). U kunt een aanvraag voor een beschikking of toewijzing doen via het wijkteam van de gemeente waar u woont. Hiervoor heeft u ook een Familiegroepsplan nodig.

Wijkteams Gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkteams/

Jeugd-GGZ : intake

Na het invullen van het Aanmeldformulier plannen we (binnen twee weken) een intake met u in, zodat we goed kunnen afstemmen wat de hulpvraag is. Hierna wordt de intake verwerkt en volgt er een intercollegiaal overleg. In een tweede gesprek is er een terugkoppeling  en u ontvangt een voorstel voor een Behandeltraject met een prijsopgaaf.

Het intakegesprek duurt 1,5 uur. Het tweede gesprek duurt 45 minuten.
Het tarief voor het gehele intaketraject inclusief het tweede gesprek bedraagt € 475,-.

Jeugd-GGZ: behandeling

Er wordt met u een Behandeltraject afgesproken. Het is mogelijk dat dit bestaat uit deeltrajecten bij verschillende behandelaren. Dit wordt vooraf zorgvuldig met u afgestemd.

Een behandelsessie beslaat 45 minuten met u en 15 minuten voor de behandelaar ivm verslaglegging en intercollegiaal overleg. U ontvangt maandelijks een factuur voor de geleverde zorg. Het tarief voor een behandelsessie bedraagt € 135,-.

Stichting Magnoliahuis is vrijgesteld van BTW en we berekenen dus geen BTW aan u door.