Nieuwsbrief #18 – april 2023

Locatie Magnoliahuis

Veel mensen vragen ons om eens een kijkje te mogen nemen op onze locatie. Vandaar dat we een super leuk filmpje hebben laten maken! We willen de kinderen en jongeren namelijk niet te veel belasten met bezoekers. Nieuwsgierig? Bekijk ons filmpje op onze website of via deze link: Onze locatie – Magnoliahuis.nl

locatie

Arden: 12-23 jaar

Sinds september 2022 hebben we een Leer-Werkplek voor thuiszitters: Arden. Het is een unieke, laagdrempelige en zeer kleinschalige Leer-Werkplek voor jongeren van 12 t/m 23 jaar met introvert gedrag, internaliserende problematiek, vermijdingsdrang, stress- en angst gerelateerde klachten, depressieve neigingen, prikkelgevoeligheid, (een vermoeden van) autisme en een normale tot bovengemiddelde intelligentie (of hoogbegaafdheid). Op dit moment hebben we bij Arden vier jongeren in begeleiding. Een ambulant traject hebben we net afgerond. We hebben ruimte voor maximaal zes jongeren. 
Meer informatie: Arden – Magnoliahuis.nl

Wij zijn geen school, maar een Education Station!

education station

PRIJSVRAAG: naam kindergroep

Inmiddels hebben we twee aanmeldingen in de leeftijdscategorie van 4-12 jaar. Vandaar dat we een Kindergroep zijn gestart. Voor de Kindergroep zijn we op zoek naar een leuke naam! Heb jij een goed idee? Mail ons gerust op info@magnoliahuis.nl.

kindergroep