Nieuwsbrief #16 – april 2022

Dyslexie: screening, diagnostisch onderzoek en behandeling

Wanneer er bij uw kind een vermoeden van dyslexie bestaat, dan kunt u bij Magnoliahuis terecht voor onderzoek en het verkrijgen van een dyslexieverklaring. Magnoliahuis heeft in haar team Passend Onderwijs twee dyslexie-experts die zorg op maat kunnen bieden. Dat zijn een Registerpsycholoog NIP/Schoolpsycholoog en een Orthopedagoog met jarenlange ervaring op het gebied van behandeling van dyslexie. Naast diagnostisch onderzoek kunnen we ook een screening voor dyslexie aanbieden, waardoor kosten voor het onderzoek worden bespaard. Bij een vermoeden van dyslexie is dit een aanrader! Mocht het vermoeden door de screening bevestigd worden, dan kant alsnog het gehele dyslexie-onderzoek afgenomen worden.

Dyslexie

Echtscheidingen

In onze vorige nieuwsbrief hebben we wat toekomstige ontwikkelingen aangekondigd. Het verheugt ons hier meer over te kunnen vertellen:  Afgelopen jaar heeft Team Magnolia jGGZ zich verdiept in complexe echtscheidingen. Wij hebben al een aantal waardevolle kennismakingsgesprekken gevoerd op het gebied van complexe echtscheidingen en hopen ons op deze manier te kunnen  onderscheiden. Op dit moment zijn wij op zoek naar samenwerkingspartners, zoals andere hulpverlenende organisaties of juristen op dit gebied. Ben jij of ken jij iemand? Dan horen we heel graag van jullie! We zijn te benaderen via info@magnoliahuis.nl

Echtscheiding

Zelfmoord-preventie

Helaas is het aantal zelfmoordpogingen (sinds Corona) onder jongeren met 30% gestegen [Forse stijging crisismeldingen jongeren met suïcidaliteit en eetstoornissen – (ggznieuws.nl) ]

Vanuit Team Magnolia jGGZ gaan wij ons richten op deze urgente problematiek. Wij staan klaar met een multidisciplinair team bestaande uit een Systeemtherapeut, Registerpsycholoog NIP/Kinder- & Jeugd en Schoolpsycholoog, een psycholoog/EMDR-therapeut en een Gezinsbegeleider.

Magnoliahuis heeft geen wachtlijsten en ons team hoogopgeleide en ervaren hulpverleners kan op verschillende manier ingezet kunnen worden. Wij werken vanuit Magnolia jGGZ vraaggericht en op factuurbasis. Bij ons zijn ouders de opdrachtgever en bekostigen de hulp zelf. Dit betekent dat wij onafhankelijk zijn van zorgverzekeraars en gemeenten en de privacy van onze cliënten maximaal kunnen borgen.

ZorgDomein

ZorgDomein

Sinds afgelopen maand zijn we aangesloten en vindbaar via het huisartsen-systeem ZorgDomein. Hierdoor kunnen zowel huisartsen als POH (Praktijk Ondersteuner Huisartsen) ons makkelijker vinden. Magnoliahuis heeft geen verwijsbrief nodig, aangezien we geen contracten hebben met gemeenten of zorgverzekeraars. Zoals al eerder vermeld heeft Magnoliahuis geen wachtlijsten en werken we op factuurbasis.