Wat is Magnoliahuis?

De wens van iedere ouder is om te zien dat je kind lekker in zijn vel zit, dat er uit komt wat er in zit en dat er een fijne band is met elkaar. Deze gezinnen helpen wij graag. Wij doen dat spelenderwijs en met liefde voor het kind, waarbij ook de ouder gezien en gehoord wordt, zodat zij samen kunnen groeien. Wij kijken naar wat wèl werkt. We zijn oplossingsgericht en geloven in talenten, kwaliteiten en mogelijkheden.

Magnoliahuis is een particuliere Jeugd GGZ-organisatie met als pijlers:

  1. Werken zonder wachtlijst
  2. Hoog opgeleide hulpverleners met ruime werkervaring
  3. Aanbod op maat (verbale & non-verbale werkvormen)
  4. Warme, persoonlijke benadering
  5. Hoge borging van privacy

Hoog opgeleide hulpverleners en een aanbod op maat

Het Jeugd-GGZ team van Stichting Magnoliahuis werkt enkel met bevoegde en ervaren professionals die (post)HBO of WO geschoold zijn en al zeer geruime werkervaring hebben in hun vakgebied. Veelal hebben zij naast hun werk bij Magnoliahuis een functie als hoofdbehandelaar, opleider of supervisor of onderzoeker. Ieder werkt vanuit zijn eigen expertise waardoor de cliënt hulp krijgt van kwalitatief hoog niveau. Doordat de behandelaren datgene doen waar ze goed in zijn, en waar ze het meeste plezier in hebben, krijgt de cliënt een hulpverlener die de behandeling vol passie vormgeeft.

Warme persoonlijke benadering

Als het niet goed met je kind gaat, voel je je als ouder kwetsbaar. De drempel om hulp te zoeken is vaak hoog. Juist daarom is het zo belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. In een kleinschalige, warme setting, met een toegankelijke organisatiestructuur en een gastvrije en persoonlijke benadering.

Hoge borging van privacy

Sommige ouders vinden het een vervelend idee dat hun naam of privacy gevoelige gegevens in een systeem van instanties geregistreerd staan. Dit geldt zeker voor mensen die zelf in de zorg werkzaam zijn of een publieke functie hebben.  Voor hen is het prettig een plek te hebben, waar zij weten dat hun informatie veilig en beschermd is.

Magnoliahuis werkt met een veilig Electronisch Patiënten Dossier.  Hiermee voldoen we aan de privacywetgeving (AVG) en wordt er geen enkele informatie (al dan niet versleuteld) aangeleverd bij derden.