Wat is Magnoliahuis?

Magnoliahuis is een stichting, dat houdt in dat we geen winstoogmerk hebben.

Magnolia is een bloem en staat voor oplettendheid, doorzettingsvermogen, waardigheid, idealisme, trouw en sterke principes. In het Magnoliahuis vinden we dit belangrijke waarden.

Magnoliahuis heeft als doel ouders, jongeren en kinderen met een hulpvraag hun weg te helpen vinden in de veelheid van hulpverlenende instanties. Als je als ouder een hulpvraag hebt, zie je soms door de bomen het bos niet meer. Daar wil het Magnoliahuis een rol in vervullen als wegwijzer.