Aanmelden

Boven de 18 jaar:
Als je boven de 18 bent, kun je jezelf aanmelden.

Onder de 18 jaar:
Je kunt als ouder een kind aanmelden.

School:
Je kunt als school of vanuit het wijkteam een kind aanmelden. Uiteraard gaan we dan in gesprek met de ouders, mits er toestemming van de ouders is.

Toestemming beide ouders:
Als een kind onder de 18 jaar is, zullen we altijd (schriftelijke) toestemming van beide ouders nodig hebben, voordat we met de onderzoeken kunnen beginnen.

Dat is ook bij gescheiden ouders zo. Behalve als een van de ouders geen gezag meer heeft en dit door documenten aantoonbaar gemaakt kan worden. Of als een van de ouders in het buitenland verblijft.

Direct aanmelden