Nieuwsbrief #6 – November 2017

3 jaar Magnoliahuis!

Stichting Magnoliahuis bestaat 3 jaar! We zijn in oktober 2014 opgericht en sinds januari 2015 operationeel. Een heuglijk moment om even terug te blikken! Op dit moment zijn we vooral werkzaam op het gebied van passend onderwijs in de regio Rotterdam. Een van de grootste pijlers zijn de intelligentieonderzoeken die we uitvoeren in opdracht van Koers VO, scholen of van ouders zelf. Daarnaast zijn we werkzaam op de basisscholen met de weerbaarheidstraining PRO∙hero, die wij hebben ontwikkeld samen met de gemeente Rotterdam.

Afgelopen maanden is er weer hard gewerkt aan de intelligentie-onderzoeken met ruim 70 scholen in de regio! Vanaf september tot en met december zijn we hier altijd druk mee in de weer in het kader van ZiB: Zorgleerling in Beeld. Daarvoor testen we de zorgleerlingen van basisscholen van Lansingerland, Lekkerkerk, Capelle en Krimpen a/den IJssel. Dit doen we vanuit Magnoliahuis met een team van 8 collega’s.

Inmiddels zijn wij ook verhuisd van de Schiekade naar de Westblaak. We houden kantoor bij HNK (Het Nieuwe Kantoor) vlakbij het Skatepark midden in het centrum van Rotterdam.

010wijzer.nl als Zorgplatform

Afgelopen half jaar is er veel aandacht aan de 010wijzer besteed via social media, met name Facebook en Linkedin. Zoals jullie in de vorige Nieuwsbrief hebben kunnen lezen heeft Jeugdprofs zich aangesloten als negende en nieuwste Member. We zijn benaderd door een nieuwe potentiële Member. Op dit moment zijn we met hen in gesprek en zij zouden wel eens de tiende Member kunnen worden. We houden jullie op de hoogte! Kijk voor informatie op www.010wijzer.nl.

Een tweede training: speciaal basisonderwijs

Zoals we in de vorige Nieuwsbrief hebben vermeld, hebben we een weerbaarheidstraining PRO∙hero ontwikkeld voor groep 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs. Hierin wordt ingezet op versterking van identiteitsontwikkeling en van sociale en persoonlijke vaardigheden. Komend half jaar zullen wij werken aan een doorontwikkeling van de training PRO∙hero en deze geschikt maken voor groep 7-8 van het speciaal basis onderwijs. Deze training is dan tevens geschikt voor groep 5-6 van het reguliere basisonderwijs.

Onze visie binnen Magnoliahuis is dat wij de diversiteit binnen de stad Rotterdam beschouwen als een kracht met oneindig veel mogelijkheden. Zowel op het gebied van intelligentie- en (psycho)diagnostisch onderzoek als op het gebied van training en maatschappelijke betrokkenheid ligt onze focus op de mogelijkheden, kwaliteiten en kracht van elk individu. Wij dragen bij aan positieve beeldvorming en geven handvaten aan zowel jongeren als aan leerkrachten en ouders om woorden om te zetten in daden.

Als je trots bent op wie je bent en wat je kan, als je weet wat je sterke en zwakke kanten zijn, dan word je weerbaar. Wij stimuleren de leerlingen om een positieve bijdrage in de eigen omgeving te leveren en in hun eigen kleine stukjes Rotterdam de wereld een beetje mooier te maken. Wij worden bij deze missie geholpen door positieve, hedendaagse rolmodellen uit de stad. Tijdens de training komt een Rotterdamse held op bezoek. Deze helden geven de leerlingen een kijkje in hun levensverhaal, ze komen vertellen over de obstakels die ze tegen zijn gekomen en hoe ze die hebben overwonnen. Tijdens de inspirerende sessies ontdekken de leerlingen dat je zelf een held kunt zijn door deel te nemen aan de samenleving en door gebruik te maken van je talenten en kwaliteiten.

Wil jij deze training ook voor de leerlingen op je (sbo)school? Meld je aan! Wij vertellen je graag meer over de inhoud van de training en over de mogelijkheden voor jouw school: info@magnoliahuis.nl