Nieuwsbrief #13 – juli 2021

Arden: Leer-Werkplek voor thuiszitters

Arden is het nieuwe initiatief van stichting Magnoliahuis. Het is een unieke, laagdrempelige en zeer kleinschalige Leer-Werkplek voor jongeren van 12-23 jaar met introvert gedrag, internaliserende problematiek, vermijdingsdrang, stress- en angstgerelateerde klachten, depressieve neigingen, prikkelgevoeligheid, (een vermoeden van) autisme en een normale tot bovengemiddelde intelligentie (of hoogbegaafdheid).


Op onze locatie in het centrum van Rotterdam (nabij Oostplein) bieden we bij Arden deze jongeren perspectief op een toekomst! Dit gaat in hun eigen tempo met als doel doorstroom richting een (vervolg)opleiding of richting werk. Indien nodig starten we met een individueel, ambulant traject om een vertrouwensrelatie op te bouwen in de thuisomgeving. Op de Leer-Werkplek hebben we ruimte voor maximaal 6 jongeren; hierbij zijn twee (SKJ-geregistreerde) Persoonlijk Begeleiders aanwezig.

Wisseling van de wacht

esther heemskerkOp maandag 21 juni jongstleden namen we afscheid van ons Raad van Toezicht-lid Esther Heemkerk. Zij was vanaf de start in 2014 actief betrokken bij Stichting Magnoliahuis en treedt na 7 jaar af vanwege een verhuizing naar het oosten van het land. Wij wensen haar veel geluk en gezondheid!

Afscheidsgroet van Esther: “Vanaf het allereerste begin ben ik bij Magnoliahuis betrokken geweest tot nu, een periode waarin Magnoliahuis weer nieuwe wegen inslaat. Ik geloof in de kracht van deze kleine organisatie gedragen door gedreven deskundigen met persoonlijke, flexibele slagkracht. Door de zeer ervaren oprichter en bestuurder weten veel jeugdprofessionals ons te vinden en zij kunnen goed aangeven waar behoefte aan is. Als we nog meer middelen krijgen om hier op in te gaan wordt de kloof voor jeugdigen die dreigen tussen wal en schip te vallen steeds kleiner. Ik wens deze hele mooie ploeg mensen toe dit voor elkaar te krijgen!” 

Carole van de LogtNaar aanleiding van het vertrek van Esther is er een zoektocht gestart naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Deze is gevonden in Carole van de Logt. Zij is toegetreden tot de Raad van Toezicht per 1 maart 2021.

Carole van de Logt is pedagoog, supervisor, coach en bestuurskundige. Zij heeft jarenlange ervaring in de kinder- & jeugdpsychiatrie en de jeugdzorg opgedaan vanuit diverse perspectieven: zorgaanbieder, (lokale) overheid en adviesbureaus. Vanaf mei 2020 heeft zij vanuit haar eigen bureau gewerkt aan diverse opdrachten, van programmaleider POH GGZ tot supervisor van huisartsen in opleiding. De pendel tussen kennis en praktijk geeft haar plezier en energie. Carole is tevens redactielid van het praktijkwetenschappelijk tijdschrift voor Begeleidingskunde.

Fijne zomer!

Voor nu wensen wij jullie allen een hele fijne zomer en tot snel!

Sharida Noormohamed

Sharida

Magnoliahuis
Postbus 22225
3003 DE Rotterdam

info@magnoliahuis.nl
06-46065980
www.magnoliahuis.nl