ZiB: Zorgleerling in Beeld

Groep 8

Als uw kind is aangemeld bij Magnoliahuis door de basisschool en in aanmerking komt voor een intelligentie-onderzoek, ontvangt uw kind kort na de herfstvakantie een persoonlijke uitnodiging voor onderzoek via de eigen basisschool.

In deze uitnodiging staat belangrijke informatie, lees dit aandachtig door. De datum en ook de locatie waar uw kind wordt verwacht voor het onderzoek staan hierin vermeld.

De uitkomst van het onderzoekstraject Zorgleerling in Beeld levert geen schooladvies op, maar wordt door school wel gebruikt om het schooladvies nog beter af te stemmen op de situatie van uw kind. Het is belangrijk te weten dat de feitelijke schoolprestaties van de afgelopen jaren van uw kind altijd de doorslag geven bij het advies van de basisschool. Het is erg vervelend voor een kind om op een school terecht te komen die eigenlijk te makkelijk of te moeilijk is.

Dat is ook de reden dat er door de basisschool bij het advies met zoveel mogelijk aspecten van uw kind rekening wordt gehouden: met de huidige schoolprestaties, de schoolvorderingen op langere termijn bezien, de uitslag van een intelligentietest en de persoonlijke eigenschappen van uw kind.

Misschien kan uw kind naar het praktijkonderwijs of het vmbo met leerwegondersteuning. Daarom wil de basisschool uw kind graag aanmelden voor dit extra onderzoek.
Koers VO, het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam, coördineert deze onderzoeken.

Koers VO heeft Magnoliahuis gevraagd om onderzoek te doen naar leerniveau, IQ en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Op basis van de gegevens uit dit onderzoek geeft de basisschool een advies en wordt beslist of de leerling voldoet aan de landelijke criteria voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning.

Bron: http://www.koersvo.nl/onderwijszorgloket/zorgleerling-in-beeld/
Voor bijna 90 basisscholen in de regio Rotterdam voert Magnoliahuis deze onderzoeken uit bij de leerlingen die zijn aangemeld.

Download folders:

NIO-ouder/leerkrachtbrochure

Informatie ZiB voor ouders

Informatie ZiB voor ouders: Engels

Tips voor de leerling