Vergoeding kosten

Huisarts en zorgverzekeraar
Op dit moment kunt u via het wijkteam of uw eigen huisarts een verwijsbrief krijgen, als u een hulpvraag heeft voor de GGZ of diagnostisch onderzoek wilt. De diagnostische onderzoeken bij Magnoliahuis worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Ouders mogen zelf kiezen
U mag als ouder zelf een plan opstellen en kiezen door welke organisatie u geholpen wil worden. De gemeente is verplicht u hierin tegemoet te komen.

Basis- en voortgezet onderwijs en MBO
Scholen hebben soms ook budget voor onderzoek.

Ouders
Ouders kunnen ervoor kiezen om de kosten van het onderzoek voor eigen rekening te nemen. Indien u een aanmelding heeft, kunnen wij samen met u bekijken welke financiering mogelijk is. Ook kunnen wij contact leggen met desbetreffende wijkteam.

Wilt u even overleggen? Bel ons gerust!