Vergoeding kosten

Huisarts en zorgverzekeraar
Op dit moment kunt u via het wijkteam of uw eigen huisarts een verwijsbrief krijgen als u een hulpvraag heeft voor de GGZ of een diagnostisch onderzoek wilt. De diagnostische onderzoeken bij Magnoliahuis worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Ouders mogen zelf kiezen
U mag als ouder zelf een plan opstellen en kiezen door welke organisatie u geholpen wil worden. De gemeente is verplicht u hierin tegemoet te komen.

Basis- en voortgezet onderwijs en MBO
Scholen hebben soms ook budget voor onderzoek.

Ouders
Ouders kunnen ervoor kiezen om de kosten van het onderzoek voor eigen rekening te nemen.
De kosten die u maakt zijn mogelijk wel aftrekbaar voor de belasting.
Wilt u even overleggen? Bel ons gerust!