Vacature persoonlijk begeleider Arden

Houd jij van een uitdaging en vind je het leuk om mee te werken in en bouwen aan een nieuwe organisatie? Werk jij graag met jongeren met (een vermoeden van) autisme of hoogbegaafdheid? Ben jij van mening dat ieder mens een plek verdient in de maatschappij en zich kan ontwikkelen? Dan ben je bij Arden op de juiste plek!

Arden biedt een veilige thuishaven aan kwetsbare jongeren en geeft ze de kans en ruimte om bij te komen, studie- en werkritme te hervinden, kennis en kunde te verwerven om zo een nieuwe toekomst te bouwen. Wij zijn een zorgorganisatie die graag de jongeren centraal zet. Onze jongeren mogen zijn wie zij zijn. Wij geloven in hun talenten, hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Samen met de jongeren en hun netwerk wordt de ondersteuning vormgegeven. Dit kan niet zonder de juiste begeleider. Daarom zijn we op zoek naar een Persoonlijk Begeleider.

Waar ga je werken?
Arden is een initiatief van stichting Magnoliahuis. Het is een unieke, laagdrempelige en zeer kleinschalige Leer-Werkplek voor jongeren van 12-23 jaar met introvert gedrag, internaliserende problematiek, vermijdingdrang, stress- en angstgerelateerde klachten, depressieve neigingen, prikkelgevoeligheid, (een vermoeden van) autisme en een normale tot bovengemiddelde intelligentie (hoogbegaafdheid).

Bij Arden bieden we jongeren op onze locatie in het centrum van Rotterdam perspectief op een opleiding. Dit gaat in hun eigen tempo met als doel doorstroom richting een (vervolg)opleiding of richting werk. Indien nodig starten we met een individueel, ambulant traject om een vertrouwensrelatie op te bouwen in de thuisomgeving met als doel de brug te slaan naar de locatie.

Wat ga je doen?
Je staat als persoonlijk begeleider op de groep en biedt ondersteuning aan een groep van maximaal 6 jongeren per dag. Je doet dit methodisch en doelgericht. Ontwikkeling, persoonlijke groei en het oefenen van praktische (beroeps)vaardigheden gaan samen met het verwerven van (theoretische) kennis binnen de ondersteuning die je biedt. De vertrouwde omgeving van Arden en de manier waarop jij werkt maakt dat er plaats is voor het maken van fouten, groeipijnen en zelfreflectie. Je stimuleert en ondersteunt jongeren in hun proces en probeert hun zelfredzaamheid te vergroten. Rapportage en administratie horen er ook bij.

Wat kan je van ons verwachten?
Je gaat als ZZP-er aan de slag. Naast jou is er een team om je heen. De dagelijkse leiding is in handen van de manager zorg. Deze draagt zorg voor de intake, het opstellen en evalueren
van plannen en contacten met (pleeg)ouders/verzorgers. Hierbij is jouw input natuurlijk onmisbaar. Daarnaast is er een gedragswetenschapper (psycholoog) waarmee je kunt sparren en die zorgt voor de diagnostische onderzoeken en psycho-educatie.

Wat verwachten wij van jou?
Geduldig, sensitief, betrouwbaar en betrokken zijn competenties die je hebt of die je wilt ontwikkelen. Het is belangrijk dat je ervaring hebt met jongeren met autisme. Verder is het fijn als je het werkveld van zorg en onderwijs kent. Het gaat er vooral om dat je affiniteit hebt met de doelgroep. We vinden het belangrijk dat de jongeren een vast gezicht krijgen en vragen dan ook een inzet van minimaal 2 à 3 dagen. Arden is gesloten tijdens de schoolvakanties.

Wat we verder belangrijk vinden is dat:
• Je oog hebt voor de kwetsbaarheid van de jongeren en het vermogen hebt hierop in te spelen
• Je ervan overtuigd bent dat iedereen een plek heeft in de maatschappij
• Je de visie van Arden kan vertalen naar de begeleiding van de jongeren
• Je de problematiek erkent, maar vooral de talenten van de jongeren ziet
• Je affiniteit hebt met trauma-sensitief werken
• Je zelfstandig kan werken en initiatief neemt in je eigen leerproces
• Je zelfreflectie hebt en actief vraagt naar feedback
• Je met geduld en met humor onze jongeren kan ondersteunen

Verdere vragen we van jou:
• Je hebt een relevante MBO-4 diploma (denk aan SPW) of HBO-diploma.
• Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met onze doelgroep.
• Je vraagt een VOG op naam aan voor je indiensttreding.
• Je bent ZZPer. En je hebt een SKJ registratie of lesbevoegdheid.

Sollicitatieprocedure
Je kan per mail een motivatiebrief sturen waarin staat waarom je bij Arden wilt werken en waarom jij een geschikte kandidaat bent. Ook ontvangen we graag jouw CV. Mochten wij je naar aanleiding van je brief en CV geschikt vinden, word je uitgenodigd voor een gesprek met een van onze collega’s.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Sharida Noormohamed, oprichter van Arden via info@magnoliahuis.nl of 06-460 65 980