Vacature leerkracht IVIO

Arden biedt een veilige thuishaven aan kwetsbare jongeren en geeft ze de kans en ruimte om bij te komen, nieuwe vaardigheden aan te leren, een studie- en werkritme te hervinden, kennis en kunde te verwerven om zo een nieuwe toekomst te bouwen. Wij zijn een erkende jeugd-GGZ organisatie die graag de jongeren centraal zet. Onze jongeren mogen zijn wie zij zijn. Wij geloven in hun talenten, hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Samen met de jongeren en hun netwerk wordt de ondersteuning vormgegeven. Dit kan niet zonder de juiste begeleider en/of maatje.

Waar ga je werken?
Arden is een initiatief van stichting Magnoliahuis. Het is een unieke, laagdrempelige en zeer kleinschalige Leer-Werkplek voor jongeren van 12-23 jaar met introvert gedrag, internaliserende problematiek, vermijdingdrang, stress- en angstgerelateerde klachten, depressieve neigingen, prikkelgevoeligheid, (een vermoeden van) autisme en een normale tot bovengemiddelde intelligentie (hoogbegaafdheid).

Bij Arden bieden we jongeren op onze locatie nabij het centrum van Rotterdam perspectief op een opleiding. Dit gaat in hun eigen tempo met als doel doorstroom richting een (vervolg)opleiding of richting werk.

Wat ga je doen?
Je bent een leerkracht of docent met ervaring in IVIO onderwijs. Iemand die werkt vanuit passie en bevlogenheid voor het kind dat zich anders ontwikkeld. Vaak hebben onze jongeren een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Jij weet hoe je met deze kwetsbare doelgroep om moet gaan. Je geeft begeleiding met aandacht voor het stellen van duidelijke doelen en stappen tot verbetering. Met jouw kennis en ervaring zoek je samen met het team naar mogelijkheden om bij de jongeren eigenschappen en vaardigheden aan te leren en te vergroten. Persoonlijke aandacht en begeleiding van het kind staan hoog in het vaandel. Je sluit goed aan op de leerbehoefte van ieder individueel kind, waardoor het kind vertrouwen heeft en houdt in eigen kunnen en groeit tot het niveau wat bij haar/hem past.

Wat kan je van ons verwachten?
Je gaat als ZZP-er aan de slag. Naast jou is er een multidisciplinair team om je heen. De dagelijkse leiding is in handen van de manager zorg. Daarnaast is er een gedragswetenschapper (psycholoog) waarmee je kunt sparren.

Wat verwachten wij van jou?
Het is belangrijk dat je ervaring hebt met jongeren met autisme en internaliserende problematiek. Verder is het fijn als je het werkveld van zorg en onderwijs kent. Het gaat er vooral om dat je affiniteit hebt met de doelgroep. We vinden het belangrijk dat de jongeren een vast gezicht krijgen en vragen dan ook een inzet van minimaal 2 à 3 dagen. Arden is gesloten tijdens de schoolvakanties.

Wat we verder belangrijk vinden is dat:

 • Je oog hebt voor de kwetsbaarheid van de jongeren en het vermogen hebt hierop in te spelen
 • Je ervan overtuigd bent dat iedereen een plek heeft in de maatschappij
 • Je de visie van Arden kan vertalen naar de begeleiding van de jongeren
 • Je de problematiek (h)erkent, maar vooral de talenten van de jongeren ziet
 • Je affiniteit hebt met trauma-sensitief werken
 • Je zelfstandig kan werken en initiatief neemt in je eigen leerproces
 • Je zelfreflectie hebt en actief vraagt naar feedback
 • Je met geduld en met humor onze jongeren kan ondersteunen

Verdere vragen we van jou:

 • Je hebt een relevante HBO-diploma, liefst PABO
 • Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan met onze doelgroep
 • Ervaring met IVIO scholing of bereid je hierin te verdiepen
 • Je vraagt een VOG op naam aan voor je indiensttreding
 • Je bent ZZPer of bent bereid dit te worden
 • En je hebt een SKJ registratie of lesbevoegdheid

Sollicitatieprocedure
Je kan per mail een motivatiebrief sturen waarin staat waarom je bij Arden wilt werken en waarom jij een geschikte kandidaat bent. Ook ontvangen we graag jouw CV. Mochten wij je naar aanleiding van je brief en CV geschikt vinden, word je uitgenodigd voor een gesprek met een van onze collega’s.

Heb je nog vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Jordana Ninkeula, Manager Zorg van Stichting Magnoliahuis via jordana@magnoliahuis.nl.