Koers VO

Groep 8

Uw kind zit in groep 7 of 8 van de basisschool. U heeft een gesprek gehad met de basisschool om een extra intelligentie-test af te laten nemen door Magnoliahuis. De testlokaties zijn basisscholen en zalencentra in de regio. Uiteraard volgt Magnoliahuis de geldende RIVM-richtlijnen.

Het onderzoekstraject heet ZiB (Zorgleerling in Beeld) en richt zich op leerlingen in het basisonderwijs, die mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning. De intelligentie-testen worden in groepen van maximaal 15 leerlingen afgenomen.

Koers VO geeft Magnoliahuis de opdracht om onderzoek te doen naar het leerniveau, IQ en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op basis van de gegevens uit dit onderzoek geeft Magnoliahuis een pre-advies aan school op basis van de landelijke criteria voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning. Het betreft dus een extra meetmoment naast alle andere testen van school. De basisschool geeft het definitieve advies op basis van het LVS (Leerling Volg Systeem).

Koers VO (het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam) coördineert deze onderzoeken. Meer informatie: http://www.koersvo.nl/ouders/

Voor ongeveer 90 basisscholen in de regio Rotterdam voert Magnoliahuis deze onderzoeken uit bij de leerlingen die zijn aangemeld:

  • Lansingerland
  • Capelle a/den IJssel, Krimpen a/den IJssel, Lekkerkerk
  • Hoogvliet, Poortugaal, Pernis

Download folders:
Hieronder de folder van Koers VO met meer informatie over de stap naar praktijkonderwijs of naar het vmbo met leerwegondersteuning (ook in bulgaars, engels, pools, portugees, spaans, turks).

NIO Ouder-leerkrachtbrochure
Tips voor leerlingen

Folder ZIB – Nederlands
Folder ZIB – Engels
Folder ZIB – Bulgaars
Folder ZIB – Pools
Folder ZIB – Portugees
Folder ZIB – Spaans
Folder ZIB – Turks