Zorgleerling in Beeld

download pdf Diagnostiek in tijden van Corona

Groep 8

Uw kind zit in groep 7 of 8 van de basisschool. U heeft een gesprek gehad met de basisschool om een extra intelligentie-test af te laten nemen door Magnoliahuis. De testlokaties zijn basisscholen en zalencentra in de regio. Uiteraard volgt Magnoliahuis de geldende RIVM-richtlijnen.

Het onderzoekstraject heet ZiB (Zorgleerling in Beeld) en richt zich op leerlingen in het basisonderwijs, die mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning. De intelligentie-testen worden in groepen van maximaal 15 leerlingen afgenomen.

Koers VO geeft Magnoliahuis de opdracht om onderzoek te doen naar het leerniveau, IQ en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op basis van de gegevens uit dit onderzoek geeft Magnoliahuis een pre-advies aan school op basis van de landelijke criteria voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning. Het betreft dus een extra meetmoment naast alle andere testen van school.

Het is belangrijk te weten dat de feitelijke schoolprestaties van uw kind altijd de doorslag geven bij het uiteindelijke advies van de basisschool. Het is erg vervelend voor een kind om op een school terecht te komen die eigenlijk te makkelijk of te moeilijk is. Dat is ook de reden dat er door de basisschool bij het definitieve advies met zoveel mogelijk aspecten van uw kind rekening wordt gehouden: met de huidige schoolprestaties, de schoolvorderingen op langere termijn bezien, de uitslag op een intelligentietest en de persoonlijke eigenschappen van uw kind.

Koers VO (het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam) co├Ârdineert deze onderzoeken. Meer informatie:

http://www.koersvo.nl/ouders/

https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/zorgleerling-in-beeld-2/

Voor ongeveer 90 basisscholen in de regio Rotterdam voert Magnoliahuis deze onderzoeken uit bij de leerlingen die zijn aangemeld:

  • Regio Lansingerland
  • Regio Capelle a/den IJssel
  • Regio Krimpen a/den IJssel, Nieuwerkerk, Lekkerkerk
  • Regio Hoogvliet, Poortugaal, Pernis

Download folders:
Hieronder de folder van Koers VO met meer informatie over de stap naar praktijkonderwijs of naar het vmbo met leerwegondersteuning:

download pdf NIO ouder leerkracht brochure

download pdf Informatie ZiB voor ouders

download pdf Informatie ZiB voor ouders (Engels)

download pdf Tips voor de leerling