Advies en hulp

Als u zich zorgen maakt om uw kind, kunt u voor hulp aankloppen op school of bij het wijkteam. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Magnoliahuis.

We denken met u mee en geven vrijblijvend advies. Ook kunnen wij onderzoeken doen, zodat we een betere inschatting kunnen maken hoe uw kind het beste geholpen kan worden.

U beslist uiteindelijk welke hulp u wel of niet wil.

Wij helpen u graag en delen de zorg voor uw kind!

U kunt ons bellen voor:

  • een luisterend oor
  • vrijblijvend en gratis pedagogisch advies voor uw zoon of dochter
  • een concrete hulpvraag
  • een praktische vraag als u wil weten bij welke hulpverlenende instantie u kunt aankloppen
  • een onafhankelijke doorverwijzing