Aanmeldformulier Jeugd-GGZ

  Datum van aanmelding
   

  Algemene gegevens kind/jongere
   
  Voorletters en achternaam kind/jongere
  Roepnaam kind/jongere
  Geslacht
  Geboortedatum
  Leeftijd
  BSN nummer kind/jongere
  Adres
  Postcode en woonplaats
  Gezinssamenstelling
  Burgerlijke staat ouders/verzorgers
  Ouderlijk gezag
   
  Indien de jongere ouder dan 16 is:
  E-mail kind/jongere
  Mobiele nummer kind/jongere
  Begeleiding kan alleen gestart worden met toestemming en medewerking van beide ouders. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent, zelfs als uw kind op dit moment geen contact met de andere ouder heeft. Er is geen toestemming nodig wanneer u schriftelijk aan kunt tonen de enige gezaghebbende ouder te zijn.
  Wanneer u gescheiden bent, geef dan hieronder aan welke situatie voor u van toepassing is:


  Algemene gegevens ouder / verzorger 1
   
  Naam en voorletters ouder
  Geslacht
  Geboortedatum
  BSN nummer
  Adres (indien anders dan kind)
  Postcode en woonplaats
  Telefoon
  Emailadres
  Opleiding/beroep
   

  Algemene gegevens ouder / verzorger 2
   
  Naam en voorletters ouder
  Geslacht
  Geboortedatum
  BSN nummer
  Adres (indien anders dan kind)
  Postcode en woonplaats
  Telefoon
  Emailadres
  Opleiding/beroep
   

  Indien er sprake is van een voogd
   
  Naam voogd
  Organisatie
  Adres
  Postcode en woonplaats
  Telefoon
  Emailadres
   

  Gegevens van de huisarts
  Naam huisarts
  Adres
  Postcode en plaats
  Telefoonnummer
  Contact toegestaan
   
   
  Wat is de reden dat u hulp zoekt?
   
  Wat wilt u met behulp van de ondersteuning bereiken?
   
  Kunt u een voorbeeld geven om duidelijk te maken wat u heel concreet graag anders wil? Bijvoorbeeld iets dat deze week voorgevallen is.
   
  Hoe lang werkt u al aan een oplossing voor hetgeen u hierboven heeft aangegeven?
   
  Wat is er eerder aan ondersteuning geweest en met welke resultaat?
   
  Omschrijf eerder onderzoek (o.a. behandelend arts, praktijk, discipline)*

  *Verzoek is relevante rapportage vooraf met Magnoliahuis te delen
  Is er sprake van:

   
  Zijn er andere dingen die belangrijk zijn om te weten?
  Werkwijze en procedure aanmelding
  Binnen twee weken na aanmelding via dit Aanmeldformulier wordt er contact met u opgenomen door één van de behandelaren voor het plannen van een intake. Er kan pas een intake worden gepland bij een volledig ingevuld formulier.

  Vooraf wordt besproken of wij u van dienst kunnen zijn. Afspraken m.b.t. data en tijden worden schriftelijk (per email) bevestigd. De afspraak is dan bindend, tenzij u de afspraak tijdig verplaatst of annuleert. Tijdig houdt in tot uiterlijk 48 uur (twee werkdagen) voor de afspraak. Wanneer u niet tijdig annuleert of niet op de afspraak verschijnt, bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd.