Aanmeldformulier Jeugd-GGZ

  Datum van aanmelding

   

  Algemene gegevens kind/jongere

   

  Voorletters en achternaam kind/jongere

  Roepnaam kind/jongere

  Geslacht

  Geboortedatum

  Leeftijd

  BSN nummer kind/jongere

  Adres

  Postcode en woonplaats

  Gezinssamenstelling

  Burgerlijke staat ouders/verzorgers

  Ouderlijk gezag

   

  Indien de jongere ouder dan 16 is:

  E-mail kind/jongere

  Mobiele nummer kind/jongere

  Begeleiding kan alleen gestart worden met toestemming en medewerking van beide ouders. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent, zelfs als uw kind op dit moment geen contact met de andere ouder heeft. Er is geen toestemming nodig wanneer u schriftelijk aan kunt tonen de enige gezaghebbende ouder te zijn.
  Wanneer u gescheiden bent, geef dan hieronder aan welke situatie voor u van toepassing is:

  Algemene gegevens ouder / verzorger 1

   

  Naam en voorletters ouder

  Geslacht

  Geboortedatum

  BSN nummer

  Adres (indien anders dan kind)

  Postcode en woonplaats

  Telefoon

  Emailadres

  Opleiding/beroep

   

  Algemene gegevens ouder / verzorger 2

   

  Naam en voorletters ouder

  Geslacht

  Geboortedatum

  BSN nummer

  Adres (indien anders dan kind)

  Postcode en woonplaats

  Telefoon

  Emailadres

  Opleiding/beroep

   

  Indien er sprake is van een voogd

   

  Naam voogd

  Organisatie

  Adres

  Postcode en woonplaats

  Telefoon

  Emailadres

   

  Gegevens van de huisarts

  Naam huisarts

  Adres

  Postcode en plaats

  Telefoonnummer

  Contact toegestaan

   

   

  Wat is de reden dat u hulp zoekt?

   

  Wat wilt u met behulp van de ondersteuning bereiken?

   

  Kunt u een voorbeeld geven om duidelijk te maken wat u heel concreet graag anders wil? Bijvoorbeeld iets dat deze week voorgevallen is.

   

  Hoe lang werkt u al aan een oplossing voor hetgeen u hierboven heeft aangegeven?

   

  Wat is er eerder aan ondersteuning geweest en met welke resultaat?

   

  Omschrijf eerder onderzoek (o.a. behandelend arts, praktijk, discipline)*


  *Verzoek is relevante rapportage vooraf met Magnoliahuis te delen

  Is er sprake van:

   

  Zijn er andere dingen die belangrijk zijn om te weten?

  Werkwijze en procedure aanmelding
  Binnen twee weken na aanmelding via dit Aanmeldformulier wordt er contact met u opgenomen door één van de behandelaren voor het plannen van een intake. Er kan pas een intake worden gepland bij een volledig ingevuld formulier.

  Vooraf wordt besproken of wij u van dienst kunnen zijn. Afspraken m.b.t. data en tijden worden schriftelijk (per email) bevestigd. De afspraak is dan bindend, tenzij u de afspraak tijdig verplaatst of annuleert. Tijdig houdt in tot uiterlijk 48 uur (twee werkdagen) voor de afspraak. Wanneer u niet tijdig annuleert of niet op de afspraak verschijnt, bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd.