Aanmeldformulier Arden

  Datum van aanmelding

   

  Algemene gegevens kind/jongere

   

  Voorletters en achternaam kind/jongere

  Roepnaam kind/jongere

  Geslacht

  BSN nummer

  Geboortedatum

  Huidige leeftijd

  Adres

  Postcode en woonplaats

  Gezinssamenstelling

  Burgerlijke staat ouders/verzorgers

  Ouderlijk gezag

   

  Algemene gegevens ouder / verzorger 1

   

  Naam en voorletters ouder

  Adres (indien anders dan kind)

  Postcode en woonplaats

  Telefoon

  Emailadres

   

  Algemene gegevens ouder / verzorger 2

   

  Naam en voorletters ouder

  Adres (indien anders dan kind)

  Postcode en woonplaats

  Telefoon

  Emailadres

   

  Indien er sprake is van een voogd

   

  Naam voogd

  Organisatie

  Adres

  Postcode en woonplaats

  Telefoon

  Emailadres

   

  Gegevens van de huisarts

  Naam huisarts

  Adres

  Postcode en plaats

  Telefoonnummer

  Contact toegestaan

   

   

  Wat is de reden dat u hulp zoekt?

   

  Wat wilt u met behulp van de ondersteuning bereiken?

   

  Kunt u een voorbeeld geven om duidelijk te maken wat u heel concreet graag anders wil? Bijvoorbeeld iets dat deze week voorgevallen is.

   

  Hoe lang werkt u al aan een oplossing voor hetgeen u hierboven heeft aangegeven?

   

  Wat is er eerder aan ondersteuning geweest?

   

  Omschrijf eerder onderzoek (o.a. behandelend arts, praktijk, discipline)*


  *Verzoek is relevante rapportage vooraf met Magnoliahuis te delen

  Is er sprake van:

   

  Zijn er andere dingen die belangrijk zijn om te weten?

  Werkwijze en procedure aanmelding
  Binnen twee weken na aanmelding via dit Aanmeldformulier wordt er contact met u opgenomen door één van de behandelaren voor het plannen van een intake. Er kan pas een intake worden gepland bij een volledig ingevuld formulier.

  Vooraf wordt besproken of wij u van dienst kunnen zijn. Afspraken m.b.t. data en tijden worden schriftelijk (per email) bevestigd. De afspraak is dan bindend, tenzij u de afspraak tijdig verplaatst of annuleert. Tijdig houdt in tot uiterlijk 48 uur (twee werkdagen) voor de afspraak.