Aanmelden Jeugd-GGZ

Wil je je aanmelden voor (gezins)behandeling?

Direct aanmelden

Aanmeldformulier downloaden

Facturatie

We werken vanuit Magnoliahuis op factuurbasis. Dit betekent dat wij in principe onafhankelijk zijn van zorgverzekeraars en gemeenten. Bij ons zijn ouders de opdrachtgever en bekostigen de hulp ook zelf.

Wel staan wij open voor samenwerking met partners in het veld. Dit houdt in dat er in specifieke gevallen gewerkt kan worden met (deel)trajecten en budgetten. Dit wordt altijd helder vooraf met u besproken en afgestemd.

Stichting Magnoliahuis heeft geen winstoogmerk en is vrijgesteld van BTW.

Van alle medewerkers hebben wij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).