Aanmelden IQ testen en Second opinion

Wil je je aanmelden voor een intelligentie-onderzoek?

Direct aanmelden

Aanmeldformulier downloaden

Ons aanbod voor kinderen, jongeren en licht verstandelijk beperkten:

  • intelligentie-onderzoek
  • second opinion op het gebied van IQ testen
  • alternatief voor CITO toetsen
  • cultuur sensitieve testen (niet-talige testen) voor nieuwe Nederlanders

Onder de 18 jaar:
U kunt als (pleeg)ouder of verzorger uw kind aanmelden. Echter hebben we schriftelijke toestemming van beide (gezaghebbende) ouders nodig, alvorens we aan de slag kunnenĀ  met een intelligentie-onderzoek.

Ook bij gescheiden ouders hebben we twee handtekeningen nodig; behalve als een van de ouders geen gezag meer heeft en dit door documenten aantoonbaar gemaakt kan worden. Of als een van de ouders in het buitenland verblijft en dit aantoonbaar kan worden gemaakt.

Boven de 18 jaar:
Als je boven de 18 bent, kun je jezelf aanmelden. Bedenk echter wel dat we op factuurbasis werken, dus je krijgt het onderzoek niet vergoed door de zorgverzekeraar.

School:
Een school kan een leerling aanmelden voor intelligentie-onderzoek. Uiteraard hebben we vooraf schriftelijke toestemming nodig van beide (gezaghebbende) ouders, alvorens we hiermee aan de slag kunnen. Ook al is de school opdrachtgever, vanuit de wet- en regelgeving zijn we verplicht de uitslag van het intelligentie-onderzoek allereerst met de ouders te delen. De ouders beslissen zelf of zij deze onderzoeksresultaten met school willen delen.