Aanmelden Arden

Wil je je aanmelden voor onze Leer-Werkplek Arden?

Direct aanmelden

Aanmeldformulier downloaden

Arden is bedoeld voor jongeren van 12-23 jaar met internaliserend gedrag en/of (een vermoeden van) autisme met een gemiddelde tot boven gemiddelde intelligentie (IQ: 80 +). Wij bieden individueel maatwerk bij schooluitval, zodat jongeren in de voor hen juiste omgeving kunnen leren en ontwikkelen richting een vervolgopleiding of een (betaalde) werkplek.

De veilige Leer-Werkplek is zo ingericht dat de jongere niet wordt overladen met prikkels. Een kleine groep, een rustige locatie en vaste structuur zijn de eerste belangrijke voorwaarden voor hen om goed te kunnen functioneren. Daarnaast is er aandacht voor individuele behoeften van de jongere.

Indicaties

  • (thuiszittende) jongeren van 12-23 jaar
  • introvert gedrag, internaliserende problematiek
  • vermijdingsdrang, stress- en angstgerelateerde klachten, depressieve neigingen, prikkelgevoeligheid
  • (een vermoeden van) autisme, ASS, PDD-NOS
  • een normale tot bovengemiddelde intelligentie of hoogbegaafdheid

Contra-indicaties

  • diagnose LVG/ LVB
  • verslavingsproblematiek of regelmatig gebruik van alcohol of drugs
  • forensische problematiek, gebruik van geweld of wapens
  • externaliserende gedragsproblematiek, acting out

Arden werkt op PGB-basis en je kunt je aanmelden via het wijkteam.

Van alle medewerkers hebben wij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).